Europski zeleni plan

Europski zeleni plan naša je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a. To ćemo postići pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Za borbu protiv tih problema Europa treba novu strategiju rasta koja će Uniju pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo u kojem

 • 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova
 • gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa
 • ni jedna osoba ni jedna regija nisu zapostavljene.

Europski zeleni plan naša je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a. To ćemo postići pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

Djelovanja

Europski zeleni plan obuhvaća plan s mjerama za:

 • unapreÄ‘enje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo
 • obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišÄ‡enja.

U njemu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati te objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju.

EU će 2050. biti klimatski neutralan. Da bismo to postigli, predložili smo europski propis o klimi kako bi politička obveza postala pravna obveza te poticaj za ulaganja.

Za ostvarenje tog cilja bit će potrebno djelovanje svih naših gospodarskih sektora, meÄ‘u ostalim:

 • ulaganje u tehnologije prihvatljive za okoliš
 • poticanje industrija na inovacije
 • uvoÄ‘enje čišÄ‡ih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza
 • dekarboniziranje energetskog sektora
 • povećanje energetske učinkovitosti zgrada
 • suradnja s meÄ‘unarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

 

EU će pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć pojedincima, poduzećima i regijama koji su najviše pogoÄ‘eni prelaskom na zeleno gospodarstvo kroz mehanizam za pravednu tranziciju, u okviru kojeg će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi EUR u najpogoÄ‘enijim regijama.

Kronologija