O nama

Energetska zadruga „Otok Krk"

Sukladno Energetskoj strategiji razvitka otoka Krka koju su još 2012. godine prihvatile sve otočne jedinice lokalne samouprave, zajednički cilj je postići energetsku samodostatnost (i CO2 neutralnost) otoka do 2030. Zbog toga smo iste godine osnovali Energetsku zadrugu „Otok Krk“, kao prvu energetsku zadrugu u Hrvatskoj.

MISIJA ENERGETSKE ZADRUGE „OTOK KRK“

je obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost učiniti dostupnim svakom privatnom i pravnom subjektu na otoku, kako bi umanjili ovisnost otočana o sve skupljim fosilnim gorivima i dali naš doprinos zaustavljanju klimatskih promjena.


Energetska tranzicija otoka i razvoj stabilnog energetskog sustava mogući su jedino uz pomoć velikog broja malih fotonaponskih elektrana, odnosno omogućavanja proizvodnje na mjestu potrošnje i korištenja pametne mreže.

Vizija otoka Krka 2030. godine

Energetski samodostatan i ugljično neutralan otok s nekoliko većih komunalnih elektrana na obnovljive izvore energije, u kojem stanovništvo živi u energetski učinkovim zgradama, gdje većina zgrada proizvodi energiju jednaku ili veću od njenih potreba, gdje se voda prikuplja i reciklira, a u pravilu racionalno troši, gdje se svi organski otpaci u poljoprivredi, turizmu i domaćinstvima kompostiraju ili energetski iskorištavaju, gdje se promet odvija pretežito električnim vozilima

Upravo sada

najbolji je trenutak da se i Vi uključite u energetsku tranziciju, uložite u vlastitu energetsku stabilnost i ostvarite dugoročnu financijsku korist, jer:

• zahvaljujući višegodišnjem zalaganju civilnog društva te praćenju aktualnih polika EU (oslobađanje ovisnosti o fosilnim gorivima) potrebna dokumentacija za postavljanje malih fotonaponskih elektrana na vašu nekretninu višestruko je pojednostavljena, a spajanje na mrežu ubrzano i značajno jeftinije

• omogućena je pohrana viška proizvedene energije u elektrodistributivnu mrežu (tzv. net metering), tj. mehanizam naplate električne energije koji omogućuje potrošačima koji stvaraju dio vlastite električne energije da koriste tu električnu energiju bilo kada, a ne samo kada se proizvodi

• Fond za zaštu okoliša i energetsku učinkovitost redovno otvara javne pozive za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije