Popis zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz obnovljive izvore energije

Donosimo popis svih zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz obnovljive izvore energije donesenih do 01.09.2018. 

Donešeni od 1.9.2018.:
 
1. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
(Narodne novine, br. 100/15, 111/18) – neslužbeni pročišÄ‡eni tekst
 

2. Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

 

3. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije 
 
4. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije 
 
5. Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvoÄ‘ača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
Na snazi od 20.12.18. (NN 116/18) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2301.html
 
Rubno vezano donešeno:
 
6. Zakon o energetskoj učinkovitosti
Na snazi od 14.12.18. (NN 116/18) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2291.html

7.  Zakon o biogorivima za prijevoz
 
8. Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
Na snazi od 28.12.18. (NN 119/18) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_119_2389.html
9. Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
Na snazi od 27.12.18. (NN 118/18) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2379.html
 
10. Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
Na snazi od 20.12.18. (NN 116/18) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2298.html
...

 

 

pripremi (iz neslužbenih razgovora) zbog potrebe za usklaÄ‘ivanjem s EU direktivama:

 
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Zakon o tržištu EE