Postani članom

Kako postati članom Energetske zadruge "Otok Krk"

Drago nam je da se želite učlaniti u Energetsku zadrugu "Otok Krk".

Učlanjenjem u zadrugu stječete cijeli niz pogodnosti, koje možete vidjeti u članku "Što vam nudi zadruga". Da biste mogli postati članom zadruge, potrebno je izvršiti uplatu osnivačkog uloga.

Podaci potrebni za uplatu su:

Naziv primatelja: Energetska zadruga "Otok Krk"

Sjedište primatelja: Vršanska 14, 51500 Krk

Žiro račun primatelja: 2402006-1100637532 (Erste&Steiermaerkische Bank)

IBAN primatelja: HR4124020061100637532

Poziv na br. odobrenja: 99

Opis plaćanja: Uplata osnivačkog uloga

Iznos: 1.000,00 kn

Po izvršenoj uplati potrebno je dostaviti potvrdu da ste uplatu izvršili, poštom ili osobno. Ukoliko dolazite osobno, molimo da se najavite telefonom, kako biste dogovorili termin.

Kako bi javnost bila čim bolje informirana o članstvu u zadruzi, te o načinu rada zadruge, organizirat ćemo niz predavanja po općinama i mjesnim odborima na otoku Krku.

Osim predavanja, na sve krčke kućne adrese će stići letci sa informacijama o zadruzi, uz račune za vodu Trgovačko komunalnog društva "Ponikve" d.o.o. Krk.

Mobitel: +385 (0) 91 2847 649

E-mail: energetska.zadruga.krk@gmail.com

Naša misija

je obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost učiniti dostupnim svakom privatnom i pravnom subjektu na otoku, kako bi umanjili ovisnost otočana o sve skupljim fosilnim gorivima i dali naš doprinos zaustavljanju klimatskih promjena.


Naša vizija

Energetski samodostatan i ugljično neutralan otok s nekoliko većih komunalnih elektrana na obnovljive izvore energije, u kojem stanovništvo živi u energetski učinkovim zgradama, gdje većina zgrada proizvodi energiju jednaku ili veću od njenih potreba, gdje se voda prikuplja i reciklira, a u pravilu racionalno troši, gdje se svi organski otpaci u poljoprivredi, turizmu i domaćinstvima kompostiraju ili energetski iskorištavaju, gdje se promet odvija pretežito električnim vozilima